İsmail Ünal Doğan, Palta Hukuk Bürosu rekabet hukuku departmanının lideri ve danışman avukatıdır.

ÜYE OLDUĞU KURUMLAR

Türk Patent ve Marka Kurumu (Eylül 2016-…)
İstanbul Barosu (2009 – …)

ÇALIŞMA ALANLARI

DİLLER

İngilizce
Fransızca
Türkçe

YAYIMLAR

 • “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketler Topluluğu Hükümleri ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında “Kontrol” Kavramı ve Hukuki Sonuçları”, Basılmamış Tez, Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açıktır.

İLETİŞİM

Tel: + 90 212 212 3002
Fax: +90 212 212 3004
Email: udogan@paltalaw.com

ODAK

Başlıca uzmanlık alanları rekabet hukuku, birleşme & devralmalar, ortak girişimler ve kartel uyuşmazlıkları üzerine yoğunlaşmaktadır. Kendisi hem yerli hem de yabancı müvekkilleri mahkemeler ve idare nezdinde temsil etmiş ve Türk hukukunun farklı alanlarında ve sofistike işlemlerde kazanmış olduğu deneyimi ile tanınmıştır. 

TECRÜBE

Sektör özelinde bilgi birikimi gerektiren rekabet hukuku dosyaları bakımından ise enerji, teknoloji, telekomünikasyon, ilaç, HTM, inşaat, otomotiv sektörü gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren müvekkillerini; soruşturmalar (kartel ve hâkim durumun kötüye kullanılması davaları dahil olmak üzere), menfi tespit / muafiyet, birleşme / devralma başvuruları kapsamında Rekabet Kurumu nezdinde aktif olarak temsil etmiştir. Rekabet hukuku konularında dava tecrübesi de olan Doğan, Rekabet Kurulu kararları aleyhinde Danıştay ve idare mahkemesi nezdinde açılan davalarda ve hukuk mahkemeleri nezdinde açılan üç kat tazminat davalarında müvekkillerini temsil etmiştir. Ayrıca, rekabet uyum programlarını aktif olarak yürütmüş, şirketler nezdinde denetimler yapmış ve eğitimler vermiştir. 

UZMANLIK

Doğan, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka ve patent vekili olarak kayıtlıdır ve fikri mülkiyet mevzuatı kapsamında da hukuki danışmanlık vermektedir. Bu bağlamda, sadece Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki başvurularda değil, mahkeme ve diğer otoriteler nezdindeki hukuki süreçlerde de aktif olarak rol almaktadır.

Eğitim

 • Galatasaray Üniversitesi
  İstanbul, Yüksek Lisans (LL.M., Özel Hukuk), 2014, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketler Topluluğu Hükümleri ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında “Kontrol” Kavramı ve Hukuki Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi
 • Robert Schuman Üniversitesi (Strazburg III), Fransa
  Erasmus Katılımcısı (Lisans) Hukuk Fakültesi, 2008
 • Galatasaray Üniversitesi
  İstanbul, Hukuk Fakültesi, LL.B., 2008
 • Kabataş Erkek Lisesi
  İstanbul, 2001