REKABET HUKUKU

Uzman bilgi kaynağımız sayesinde başarılı iş stratejileri.

Rekabet Hukuku Departmanımızın temel hedefi, rekabet hukuku alanındaki kapsamlı deneyimi ışığında müvekkillerimize destek vermektir.
rekabet hukuku

TEMELİMİZ

etkili iletişim

TEMELİMİZ

Rekabet Hukuku ekibimiz, bu hedefi gerçekleştirmek için müvekkillerimiz ile etkili iletişim kurmanın önemli olduğunun bilincinde olan avukatlardan oluşmaktadır. Ayrıca Rekabet Hukuku Departmanı bünyesinde görev alan avukatlarımız, büromuzun diğer departmanlarında görev yapan avukatlar ile koordinasyon içerisinde çalışmak suretiyle müvekkillerimize farklı bakış açıları sunmakta ve Rekabet Hukukuna ilişkin sorunları etkin ve hızlı bir şekilde çözümlemektedir.

Bu doğrultuda Rekabet Hukuku ekibimiz Şirketler Hukuku departmanımız ile çok yakın bir şekilde çalışarak müvekkillerimizin gerek ulusal gerekse uluslararası işlemlerinde gerekli rekabet hukuku analizlerini gerçekleştirmektedir. Rekabet Hukuku ekibimiz aynı zamanda teşebbüslerin rakipleri ya da dağıtıcı/bayi/tedarikçileri ile arasındaki anlaşmaları, belirli bir piyasadaki hâkim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilecek uygulamaları başta olmak üzere Rekabet Hukuku’nu ilgilendiren tüm konularda güçlü ve etkin bir danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Bu bağlamda Rekabet Hukukunun konusunu oluşturabilecek tüm anlaşma ve uygulamalarda, müvekkillerin hedef ve menfaatleri ile rekabet otoritelerinin müdahalesi veya üçüncü kişilerin tazminat talebi risklerinin dengede tutulması önceliğimizdir.

BİLGİMİZ

Devlet politikaları ve düzenleyici kurumların uygulamaları konusundaki tecrübemiz, müvekkillerimizin sektördeki pozisyonlarını güçlendirmeleri için stratejik tavsiyeler sunulabilmesine olanak tanımaktadır. İhtiyaç olması durumunda, Rekabet Hukuku ekibimiz, rekabet uyum programlarının hazırlanması ve yönetilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Avukatlarımız, Rekabet Kurulu tarafından yürütülen uzun süreli, çok yönlü ve karmaşık ön araştırma ve soruşturmalarda müvekkillerimizi başarıyla temsil etmektedir. Ekibimizce verilen tüm hukuki görüşler, mevzuat, güncel kararlar ve iş dünyasının gerekleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Avukatlarımız aynı zamanda müvekkillerimizi, Rekabet Kurulu kararların iptali konusunda İdare Mahkemeleri ve Danıştay; rekabet ihlaline dayanan tazminat talepleri söz konusu olduğunda ise Özel Hukuk Mahkemeleri nezdinde başarı ile temsil etmektedir. Rekabet Hukuku ile bağlantılı olarak Türkiye çapında ya da küresel ölçekte meydana gelen her türlü gelişmeden müvekkillerin haberdar edilmesi de bu kapsamda etkin Rekabet Hukuku danışmanlığının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

 • 01
  Danışmanlık
  Ticari işlemlerin rekabet hukuku boyutuna ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • 02
  Başvuru Takibi
  Uluslararası ve yerel birleşme ve devralmalar için başvuru formlarının hazırlanması ve takip edilmesi
 • 03
  Denetimler
  Her bir teşebbüs özelinde Rekabet Uyum Programlarının hazırlanması ve bu kapsamda denetimler gerçekleştirilmesi, raporlamalar hazırlanması ve eğitimler verilmesi,
 • 04
  Soruşturmalar
  Rekabet Kurulu’nun ön araştırma ve soruşturma süreçleri ile akabindeki Danıştay dahil olmak üzere idari yargı sürecinde müvekkillerin temsil edilmesi ve savunmalarının üstlenilmesi
 • 05
  Sektör Spesifik Danışmanlık
  Sektör spesifik rekabet hukuku danışmanlık (otomotiv, ilaç, telekomünikasyon, hızlı tüketim malları vb) hizmetlerinin sunulması
 • 06
  Anlaşmalar
  Dağıtım ve tedarik anlaşmaları, Ar-Ge anlaşmaları, iş birliği anlaşmaları ve lisans anlaşmaları gibi veya rekabet yasağı içeren her türlü yatay veya dikey nitelikteki anlaşmaların rekabet hukuku bakımından değerlendirilmesi
 • 07
  Menfi Tespit/Muafiyet
  Menfi Tespit/ Muafiyet başvurularının hazırlanması ve takip edilmesi
 • 08
  Mevzuata Uyum
  Sözleşmelerin rekabet mevzuatına uyumu konusunda destek verilmesi