DAVA TAKİBİ & UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMLERİ

Esaslı ve karmaşık hukuki ihtilafları çözümleriz.

Bireyler ve kuruluşlar, önemli ve çoğu zaman da karmaşık nitelikteki hukuki ihtilaflarla karşılaşmaktadırlar.

ÇÖZÜM

Her süreçte

METODUMUZ

Bireyler ve kuruluşlar, önemli ve çoğu zaman da karmaşık nitelikteki hukuki ihtilaflarla karşılaşmaktadırlar. Bu ihtilaflar, sözleşme hükümlerinin ihlalinden, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan taleplere, ödenmeyen borçların tahsilinden ticari uyuşmazlıklara kadar çeşitlilik gösterebilmektedir. Bu tür uyuşmazlıkların taraflar arasındaki müzakereler sonucuyla çözüme bağlanamaması durumunda, bunlar mahkeme veya diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kanalıyla çözüme kavuşturulmaktadır.

DENEYİMİMİZ

Dava ve uyuşmazlık çözümü konusunda müvekkillerimize sağladığımız hizmetler, pay sahipleri veya sözleşmesel ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklar, yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi, haksız fiil ve ihmalden kaynaklanan davalar, iş hukuku uyuşmazlıkları, yeniden yapılandırma ve borç ödemeden aciz olma durumu, rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesi dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü uyuşmazlığın çözümüne ilişkin olarak yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, avukatlarımız, alacakların takibi, konkordato, iflas, tasfiye ve iflasın ertelenmesi dahil olmak üzere icra ve iflasa ilişkin tüm konularda müvekkillerimize kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadırlar

 • 01
  Kurumsal Uyuşmazlıklar
  Pay sahipliği ve iş ortaklıkları ile ilgili hukuki uyuşmazlıklar, şirket yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu, birleşme ve devralma süreçlerine ve şirket yönetimine ilişkin uyuşmazlıklar dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, şirketler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • 02
  Hukuki Temsil
  Ceza hukuku, idare hukuku, medeni ve borçlar hukuku ile iş hukukundan kaynaklanan davalarda müvekkillerimizin temsili
 • 03
  İdare Hukuku
  İdare hukuku anlamında her türlü hukuki desteğin sağlanarak, müvekkillerimizin idare ve vergi mahkemeleri ile Danıştay nezdinde temsil edilmeleri,
 • 04
  İcra ve İflas Hukuku
  Alacaklarının başarılı bir şekilde tahsil edilmesine yönelik icra ve iflas takiplerinin her aşamasına ilişkin olarak sunduğumuz danışmanlık hizmeti
 • 05
  Tüketici Hukuku
  Müvekkillerimizin alım ve satım sözleşmeleri ile ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin tüketici hukuku çerçevesindeki taleplerine ilişkin temsil edilmeleri.
 • 06
  İş Hukuku
  Rekabet etmeme taahhütleri ve anlaşmaları, iş uyuşmazlıkları, işe iade davaları dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş hukukunun her alanına ilişkin olarak kapsamlı danışmanlık ve temsil hizmetleri
 • 07
  İflas & Yeniden Yapılandırma
  İflas ve yeniden yapılandırma süreçlerinin yönetimi konusunda verilen danışmanlık hizmetleri