BİRLEŞME & DEVRALMALAR

Uluslararası ve büyük ölçekli projelerde kapsamlı deneyim.

Türkiye’nin birleşme ve devralmalar alanında ciddi deneyime sahip olan hukuk bürolarından biri olup gerek Türkiye gerekse uluslararası niteliği olan büyük ölçekli projelerde stratejik yatırımcılara vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri ile tanınmaktayız.

UZMANLIK

private equity &
industry-specific

EKİBİMİZ

Palta Hukuk Bürosu olarak, gelişen Türkiye ekonomisinde, özel sermaye şirketlerine, mevcut yatırımlarında ve portföy şirketlerinin yönetimi ile çıkışlarının halka arz veya pay devri yoluyla sağlanması konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ekibimiz, Türkiye’nin en karmaşık özel sermaye şirketi işlemlerinde müvekkillerini temsil etmiştir. Büromuz avukatlarının, Türkiye’de faaliyet göstermekte olan diğer birçok hukuk bürosuna nazaran işlem sayısına ilişkin elde etmiş olduğu deneyimi, yüksek kalitede ticari ve hukuki danışmanlık hizmeti sunduğunun ve sahip olduğu deneyim sayesinde müvekkillerine en etkin sonuca ulaşma konusunda katma değer sağladığının bir kanıtıdır.

DENEYİMİMİZ

Deneyimimiz, özel sermaye şirketlerinin tüm hukuki ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir. Muhtelif sektörlerde büyük ölçekli projeler ile deneyim kazanmış olan ekibimiz, yatırım süreçlerinin ilk müzakerelerinden başlayarak hukuki inceleme (due diligence), sözleşmelerin hazırlanması, Rekabet Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Enerji Piyasası Denetleme Kurulu gibi kurumlardan gerekli idari izinlerin alınması, ön şartların yerine getirilmesi, kapanış işlemlerinin ve kapanış sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamalarında gerek satıcı gerekse alıcı tarafında yer alan müvekkillerine hizmet vermektedir.

 • 01
  Konumlama
  İşlemin her aşamasında müvekkillerimize alıcı veya satıcı taraftaki konumlarına göre danışmanlık hizmeti sunulması
 • 02
  Yönetici Özeti
  Müvekkilin talep ve ihtiyacına uygun olarak ve her zaman yönetici özetini de içermek kaydıyla hukuki inceleme raporunun hazırlanması
 • 03
  Hukuki İnceleme
  Hukuki inceleme aşaması esnasında tespit edilmiş olan hukuki eksikliklerin giderilmesinde müvekkillere danışmanlık verilmesi
 • 04
  Dokümantasyon & Müzakere Süreci
  Pay alım ve satım sözleşmeleri, sermaye katılım sözleşmesi ve gerekli olması halinde pay sahipliği sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü müzakerenin yürütülmesi ve finalize edilmesi
 • 05
  Ortak Girişimler
  Ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü müzakerenin yürütülmesi ve finalize edilmesi
 • 06
  Teminat Mekanizmaları
  Uygun ve gerekli teminat mekanizmalarının incelenerek bu yöndeki her türlü müzakerenin yürütülmesi ve gerekli işlem dokümanlarının hazırlanası (yeddiemin sözleşmesi veya hisse rehni gibi)
 • 07
  Kapanış
  İşlem dokümanlarında yer alan ön şartların yerine getirilmesinde müvekkillere hukuki destek sunulması, gerekli başvuruların yapılması ve kapanış formalitelerinin yürütülmesi
 • 08
  Ana Sözleşme Değişiklikleri
  Pay sahipleri arasında akdedilmiş olan pay sahipliği sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin şirket ana sözleşmesine yansıtılması amacıyla ana sözleşme değişikliklerinin yapılması
 • 09
  Uyuşmazlıklar
  Pay alım ve satım ve pay sahipliği sözleşmelerinin çeşitli hükümlerinden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklar, halka arz veya pay devri yoluyla gerçekleştirilen satışlara ilişkin uyuşmazlıklar ile kurumsal yönetim ve diğer her türlü pay sahibi uyuşmazlıkları başta olmak üzere birleşme ve devralma sürecine yönelik her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde müvekkillerin temsil edilmesi