İŞ HUKUKU & YABANCILAR HUKUKU

Proaktif hukuki destek vermekteyiz.

Palta Hukuk Bürosu avukatları, iş hukukuna ilişkin kanun ve düzenlemeler kapsamında müvekkillerine etkin ve kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

KAPSAM

Sınır Ötesi

DANIŞMANLIK

Avukatlarımız, müvekkillerimize iş sözleşmelerinin hazırlanması veya uluslararası nitelikteki iş sözleşmelerinin Türk İş Hukuku kapsamında uyarlanması konusunda destek vermektedirler. Ayrıca müvekkillerimize, işçi ve işveren ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla, çalışanların tatil izni haklarının ve vardiyalarının düzenlenmesi ile disiplin işlemlerinin uygulanması gibi periyodik ve günlük işleyişe yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri de sağlamaktayız.

DESTEK

Ekibimiz, şirketlere, çalışanlara sağlanan muhtelif ek menfaat planları, pay edindirme planları ve buna benzer nitelikteki haklara ilişkin olarak da müvekkillerimize kapsamlı hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.Ayrıca, bu alanda sağladığımız hizmetlerin bir alt başlığı olarak, müvekkillerimize yurtdışından yönetici ve personel transferleri ve işe alım süreçlerine özgü olarak, idari konularda yerel göçmenlik hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri de sağlamaktayız.

 • 01
  Sözleşmeler
  Yöneticilere ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, tipik ve atipik iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • 02
  Hazırlık
  Şirket içi düzenlemelerin, politikaların ve disiplin prosedürlerinin hazırlanması
 • 03
  İzinler
  Oturma ve çalışma izinlerinin alınması da dâhil olmak üzere, göçmenlik konularında danışmanlık sağlanması
 • 04
  Koruma
  Çalışanlara ilişkin verilerin korunması
 • 05
  Taşeronluk
  Alt işverenlik ve hizmet alımı ve taşeronluk hizmetleri
 • 06
  Tedbirler
  Prim ve diğer teşvik tedbirleri