FİKRİ MÜLKİYET

Fikri mülkiyet hukuku alanında tüm konularda hizmet verebilmekteyiz.

Fikri mülkiyet hukuku alanında tescil hizmetlerinden üçüncü kişilerin hukuka aykırı kullanımından kaynaklanan savunma hizmetleri dahil olmak üzere tüm konularda hizmet verebilmektedir.

HEDEFİMİZ

Savun &
Koru

TEMSİL

Palta Hukuk Bürosu, nezdinde çalışan marka ve patent vekilleri ile müvekkillerini doğrudan Türk Patent ve Marka Kurumu (TürkPatent) nezdinde temsil etmektedir. Bu kapsamda marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescillerini gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca TürkPatent nezdinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen haksız tescillere karşı itiraz yollarında ve TürkPatent kararlarına karşı dava yollarında müvekkillerini temsil etmektedir.

DESTEK

Palta Hukuk Bürosu gerek Sınai Mülkiyet Kanunu gerekse de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında üçüncü kişilerin haksız tescilleri ve fiillerine karşı dava yollarında müvekkillerini temsil etmektedir.

 • 01
  Marka & Patent
  Marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım başvuruları, Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil süreçlerinin takibi ve temsili
 • 02
  Şikâyetler & Başvurular
  Sahip olunan fikri mülkiyet hakkının üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle mahkeme ve diğer otoriteler nezdinde yapılan şikâyet ve başvurular
 • 03
  Savunmalar
  Fikri mülkiyet hakkının hukuka aykırı olarak kullanıldığı iddialarına karşı yapılan savunmalar