ŞİRKETLER & TİCARET HUKUKU

Hedefimiz, amaca en uygun hukuki çözümleri sunmaktır.

Farklı sektör deneyimine sahip bulunan şirketler hukuku ekibimiz, amaca en uygun hukuki çözümleri sunarak müvekkillerine hizmet vermektedir.

Hızlı & Etkin
Performans

EKİBİMİZ

Ekibimiz, şirket kuruluşları ve yapılandırmalarına ilişkin stratejik planlama ile şirket sekretarya hizmetleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazede müvekkillerine hizmet vermektedir. Şirketler hukuku ekibimiz otelcilik ve konaklama, turizm, inşaat, gayrimenkul, enerji, havacılık, ulaşım, yiyecek ve içecek, eğitim, sağlık, bilgi teknolojileri ve bilgi işlem, finansal teknoloji ve ağır sanayi sektörü gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

HEDEFİMİZ

Bir diğer hedefimiz ise müvekkillerimize en etkili stratejik çözümleri sunup bu çözümleri hayata geçirmektir. Bu doğrultuda müvekkillerimiz ile yakın bir iletişim ve iş birliği içerisinde çalışarak ve ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde tüm boyutlarıyla ele alarak hizmetlerimizi sunmaktayız. Müvekkillerimizi iş ortağımız olarak görerek onların yatırımlarına hukuki hizmetlerimizle değer katmayı hedefliyoruz.

 • 01
  Uygun Hukuki Yapı
  Kuruluş öncesi süreçte farklı şirket tipleri konusunda danışmanlık verilerek gerçekleştirilen şirket kuruluşları, şube ve irtibat büroları kuruluşu süreçlerinin yürütülmesi, vergi dairesi tescillerinin gerçekleştirilmesi
 • 02
  Kurumsal Sekreterya
  Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu ve diğer komite ve kurul kararlarının hazırlanması, imza sirküleri ve/veya iç yönerge çıkarılması ve tadil edilmesi dâhil olmak üzere şirketlerin her türlü sekretarya işleri
 • 03
  Türk Ticaret Kanunu
  Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde eğitim/danışmanlık verilmesi, Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde veya mevcut pay sahipleri arasında akdedilmiş hükümleri yansıtmak amacıyla ana sözleşme tadillerinin gerçekleştirilmesi
 • 04
  Yeniden Yapılandırmalar
  Bölünme, birleşme, nevi değiştirilmesi, terkin (tasfiye), malvarlığı devri, işletme devri veya hisse devri dâhil olmak üzere her türlü şirket içi yeniden yapılanmalar
 • 05
  Sözleşmeler
  Kira, hizmet, alt işveren, gizlilik ve lisans sözleşmeleri dâhil olmak üzere şirketlerin taraf olduğu birçok sözleşmenin hazırlanması sürecinde danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • 06
  Teknik iflas
  Teknik iflas durumlarının analiz edilmesi ve şirketler hukuku ve vergi hukuku perspektifi dâhilinde sermaye artırım veya azaltım süreçlerinin yürütülmesi
 • 07
  E-ticaret
  E-ticaret ve tüketicinin korunması hakkında kanun çerçevesinde gerekli hukuki dokümantasyonun hazırlanması ve bu çerçevede gerekli tip sözleşmelerin hazırlanması,
 • 08
  Şirket içi Prosedürler
  Şirket içi prosedürler, yönergeler veya politikaların yürürlüğe konması,
 • 09
  Günlük İşleyiş
  Şirketlerin diğer her türlü günlük işleyişlerine yönelik şirketler hukukuna yönelik hizmetlerin verilmesi.